Platforma edukacyjna Leia dostępna jest pod adresem: https://leia.pw.edu.pl/
Platforma przeznaczona jest do obsługi studiów niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych w Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.Rys. 1.
Strona startowa platformy edukacyjnej Leia

Konta użytkowników zakładane są przez administratora platformy. Logowanie do platformy odbywa się z wykorzystaniem kont ogólnouczelnianych CAS – dane dostępowe takie jak dla logowania do systemu USOSweb. Po naciśnięciu przycisku "Zaloguj się" dostępnego w lewym górnym rogu wyświetlona zostanie formatka z logowania przedstawiona na rys. 2.Rys. 2.
Formatka logowania

Należy wybrać opcję "Zaloguj się na platformie".  Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarta strona logowania CAS - identyczna jak w przypadku platformy USOSweb czy platformy Leon. Przykładowy ekran logowania CAS został przedstawiony na rys. 3.Rys. 3.
Ekran logowania USOS (CAS)

Jeśli wprowadzony identyfikator oraz hasło jest prawidłowe system przekieruje z powrotem na platformę edukacyjną, w przeciwnym wypadku wyświetli stosowny komunikat o wprowadzeniu błędnych danych logowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie "Dostęp do USOSweb" https://wiedza.okno.pw.edu.pl/mod/page/view.php?id=2. Jeżeli Dane są poprawne i jest to pierwsze logowanie na platformie to zostaną wyświetlone polityki dotyczące cookies oraz kont pocztowych używanych na platformie edukacyjnej Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Pierwsza polityka przedstawiona jest na rys. 4.


Rys. 4.
Polityka prywatności

Należy zapoznać się z polityką prywatności dotyczącą cookies a następnie nacisnąć przycisk dalej na dole strony aby przejść do drugiej polityki: "Konta pocztowe" przedstawionej na rysunku nr 5.

Rys. 5. Druga polityka

Analogicznie jak w pierwszej polityce na dole strony znajduje się przycisk dalej pozwalający na przejście do formularza zatwierdzającego obie polityki stosowane na platformie edukacyjnej.  Po zapoznaniu się z politykami należy je zaakceptować i przejść dalej (rys. 6).

Rys. 6. Wyrażenie zgody na polityki stosowane na platformie edukacyjnej
Po zaakceptowaniu polityk można już korzystać z platformy edukacyjnej Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 września 2023, 10:35