USOSweb pozwala na przeniesienie na płaszczyznę elektroniczną wielu usług, czynności i procedur wykonywanych przez nauczycieli akademickich i studentów, które są związane z organizacją i dokumentacją przebiegu studiów. USOSweb umożliwia studentom m.in.:

 • zapisywanie się na przedmioty
 • sprawdzanie uzyskanych ocen i zaliczeń, łączenie (podpinanie) zaliczanych przedmiotów z realizowanymi programami studiów oraz uzyskiwanie szczegółowych informacji o zaliczeniu kolejnych etapów studiów
 • uzyskiwanie informacji o płatnościach za usługi edukacyjne
 • konfigurowanie dostępu do poczty studenckiej oraz usługi Office 365

USOSweb dostępny jest pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl/

Ekran powitalny systemu USOSweb z zaznaczonym przyciskiem logowania

Rys. 1.
Ekran powitalny systemu USOSweb z zaznaczonym przyciskiem logowania

Aby zalogować się do sytemu należy użyć przycisku zaloguj się znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu powitalnego (rys. 1). Po naciśnięciu wskazanego przycisku pojawia się okno Centralnego Systemu Uwierzytelniania PW (rys. 2). Należy wprowadzić identyfikator oraz hasło a następnie nacisnąć enter lub przycisk zaloguj się.

Okno Centralnego Systemu Logowania PW

Rys. 2.
Okno Centralnego Systemu Logowania PW

Użytkownik może zalogować się dowolnym z poniższych identyfikatorów:

 • identyfikatorem os_id bez zer wiodących (więcej informacji w dziale Dostęp do poczty studenckiej)
 • loginem do poczty PW i usługi Office 365, zawierającym os_id, dopełnionym do ośmiu znaków zerami z lewej strony, np. 00123456@pw.edu.pl (więcej informacji w dziale Dostęp do poczty studenckiej)
os_id wysyłany jest do studenta w wiadomości powitalnej na adres e-mail podany w systemie rekrutacyjnym PW w momencie utworzenia konta w USOSweb

Hasłem do systemu jest:

 • ustalone przez kandydata hasło z systemu rekrutacyjnego PW – dla wszystkich studentów, którzy po raz pierwszy rekrutowali się na studia w Politechnice Warszawskiej
 • używane do tej pory hasło do USOSweb – dla wszystkich studentów, którzy kiedykolwiek przeszli proces rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej (nawet jeśli ostatecznie nie podjęli studiów) lub są/byli aktywnymi studentami na innych programach i typach studiów w PW

Hasło do systemu USOSweb można zresetować na trzy sposoby:

 • samodzielnie pod adresem https://cas.usos.pw.edu.pl/passwd-change/reset/email podając swój główny adres email poczty PW, zawierający os_id, dopełniony do ośmiu znaków zerami z lewej strony, np. 00123456@pw.edu.pl (więcej informacji w dziale Dostęp do poczty studenckiej). Uwaga: ponieważ odnośnik, za pomocą którego będzie można ustawić nowe hasło zostanie wysłany na skrzynkę pocztową PW – należy posiadać do niej dostęp aby proces zakończyć sukcesem
 • wysyłając wiadomość z prywatnej skrzynki pocztowej na adres pomoc.okno@pw.edu.pl – z tej opcji należy skorzystać jeżeli pierwszy sposób nie działa lub skorzystanie z niego nie jest możliwe z powodu braku dostępu do skrzynki pocztowej PW. Dział wsparcia technicznego będzie mógł wysłać hasło wyłącznie w przypadku, gdy prywatny adres e-mail jest zapisany w profilu studenta w USOSweb
 • wypełniając wniosek o reset hasła do USOSweb w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość


Ostatnia modyfikacja: środa, 17 sierpnia 2022, 14:30